รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สามารถตอบแบบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่

   ประเมินความพอใจในการให้บริการกองคลัง

รอสรุปผลการประเมิน..

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"