กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

14,048

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

2,234

Finance Service 2564

1,028

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

22 เม.ย. 2564

�👏👏กองคลังได้รับรางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ 🅰️👍👍👍 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ...

new

21 เม.ย. 2564

นช่วงวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. ที่ผ่านมา กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ UP-DMS (ระบบบริหารจัดการเอกสาร) จัดอบร...

new

21 เม.ย. 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่าน Video C...

new

19 เม.ย. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3-2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำ...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ