กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

9,604

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

1,443

Finance Service 2564

714

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

4 มี.ค. 2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธฺ์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีง...

new

23 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมของส่วนงาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมา...

new

16 ก.พ. 2564

มื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมของส่วนงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประม...

new

11 ก.พ. 2564

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ประชุมชี้แจงภารกิจของแต่ละงานภาย...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำเดือน

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ