งานพัสดุ

  • หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
  • หน่วยสัญญา
  • หน่วยตรวจรับ
  • หน่วยครุภัณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศงานพัสดุกองคลัง

แนวปฏิบัติ

หนังสือเวียน

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำไตรมาส

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"