กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

6,831

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

1,055

Finance Service 2564

532

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

21 ม.ค. 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้างานกองคลัง เข้าร่วมโครงการ TQA Criteria จัดโดยกองบริการการศึกษา ...

new

28 ธ.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 12-2563 ในวันจันทร์ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคา...

new

22 ธ.ค. 2563

ันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยา...

new

30 พ.ย. 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้...

ประกาศล่าสุด

แผน/รายงาน

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประจำเดือน

งบทดลอง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ