กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

9,733

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2566

1,022

Finance Service 2566

543

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

3 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-12.00 น. กองคลัง จัดโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เข้า สัญจร ณ กองอาคารสถา...

new

31 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 กองคลัง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ...

new

25 ม.ค. 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กองคลังได้เข้าร่วมโครงการ “เข้าใจและตระหนักกฏหมาย ดิจิทัล” โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผ...

new

13 ม.ค. 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจ...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565