กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
e-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

3,971

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2567

381

Finance Service 2567

58

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

3 พ.ย. 2566

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/256 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั...

new

8 ก.ย. 2566

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ช...

new

5 ก.ย. 2566

มื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการ FIN GREEN โดยมีบุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม...

new

18 ส.ค. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

ค่าเสื่อม

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565