กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

7,432

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

857

Finance Service 2565

494

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

19 ม.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1-2565 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

new

30 ธ.ค. 2564

กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา งดรับของขวัญ กระเช้า จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส เพื่อส่งเสริมมาตราการป้องกัน การต่อต้านทุจริตคอ...

new

17 ธ.ค. 2564

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 11-2564 ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft T...

new

26 พ.ย. 2564

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบาง...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565