กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

29,322

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

3,475

Finance Service 2565

1,651

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

21 ก.ย. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจ...

new

19 ก.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9-2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...

new

12 ก.ย. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองคลัง จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่...

new

12 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 กองคลังได้ดำเนินการจัดโครงการ FIN GREEN โดยมีบุคลากรกองคลังเข้าร่วมโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565