กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

15,350

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

1,676

Finance Service 2565

881

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

6 พ.ค. 2565

วันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกอคลัง นางวรรณ...

new

22 เม.ย. 2565

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4-2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ช...

new

12 เม.ย. 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม " พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 " ...

new

11 เม.ย. 2565

ประกาศผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแน...

ประกาศล่าสุด

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

การจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ 2565