กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

3,734

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2565

411

Finance Service 2565

263

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

26 พ.ย. 2564

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบาง...

new

25 พ.ย. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microso...

new

25 ต.ค. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft T...

new

16 ก.ย. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคา...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ