กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
a


รับเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

12,724

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2564

1,989

Finance Service 2564

932

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

19 เม.ย. 2564

ารประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3-2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำ...

new

31 มี.ค. 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมของส่วนงาน คณะวิศวะกรรมศาสตร์ กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประม...

new

23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมของส่วนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองคลังได้ดำเนินโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประ...

new

23 มี.ค. 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กองคลังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภา...

ประกาศล่าสุด

แผน / รายงานการกำกับติดตาม / รายงานผล

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย(ประจำเดือน)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

คำสั่ง

สรุปวาระประชุม

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ