กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"
E-Serviceรับเอกสาร
เบิกจ่าย 2563

12316

ส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่าย 2563

1726

Finance Service 2563

751

#

ข่าวประชาสัมพันธ์

new

25/3/2563

ามที่กองคลังได้จัดทำ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของกองคลังเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ด...

new

11/3/2563

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3-2563 ในวันอังคารที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเย...

new

5/3/2563

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) เวลา09.00 น. กองคลังได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อ...

new

25/2/2563

มื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธ...

ประกาศล่าสุด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่วนกลาง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำไตรมาส

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

งบทดลอง

กองคลัง

"ใส่ใจทุกปัญหา รับปรึกษาด้วยรอยยิ้ม"

   ประเมินความพอใจ