สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ม.พะเยา