ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลการจำหน่ายซากครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกลหนัก) ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 03-18-2015

 ประกาศผลการจำหน่ายซากครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกลหนัก) ชำรุดเสื่อมสภาพ