ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกลหนัก) ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 1 รายการ

วันที่ 02-17-2015

 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ (เครื่องจักรกลหนัก) ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 1 รายการ