ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (แบบรวมศูนย์) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 02-04-2015

 ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (แบบรวมศูนย์)